Kansli och karta och öppettider

Kanslist
Jenny Andersson
E-post. lihs@telia.com

Folke Brink  Webb-ansvarig
E-post. folkebrink@folkebrink.se

Karta

Idrottsmuseet ligger i Kylanderskolan i Stadsträdgården, mitt i bilden.

Öppettider
Idrottsmuseets öppettider 2023
måndag – fredag kl. 09:00 – 12:00

Även andra tider efter önskemål och möjlighet.

Kontakta kansliet tel 0510-216 17