GDPR

 

LIHS Intergritetspolicy

 

hur vi, Lidköpings idrottshistoriska sällskap, behandlar dina  personuppgifter.

 Allmänt

Lidköpings idrottshistoriska sällskap, LIHS, är angelägna, om att du skall känna dig trygg i dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur LIHS hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta.

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med GDPR.

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder, foton och ljudupptagningar på individer räknas som personuppgifter även om inga namn nämns.

Hur hanterar LIHS personuppgifter?

Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra vår skyldighet gentemot dig som medlem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler uppgifter än som behövs för ändamålet.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att LiHS får behandla dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur länge sparar LIHS dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla syftet när vi samlade in uppgifterna, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter detta raderas dina uppgifter.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter har registrerats i ett register har du automatiskt vissa rättigheter. Det innebär i korthet att du som registrerad skall kunna få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt till kontroll över dina personuppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade och blockerade samt att i vissa fall få utdrag över dina registrerade personuppgifter. Om du vill utnyttja några av dina rättigheter kontaktar du oss via vårt kansli eller via e-post (se kontaktuppgifter nedan.)

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mera på:

https:/www.dataskyddsinspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen/de-registrerades/rättigheter/

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Styrelsen för Lidköpings idrottshistoriska sällskap, LIHS, är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas eller höra om dina rättigheter, kontakta oss på

Lidköpings idrottshistoriska sällskap

Kylanderskolan

531 50 Lidköping

Telefon: +4651021617

Mail: lihs@telia.com

För att vi skall kunna hantera din begäran på bästa sätt vill vi att du uppger:

Ärende

Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

Personnummer samt kopia av din id-handling.

Rör ditt ärende utdrag ur registret sänds utdraget till din folkbokföringsadress