Besök av Rackeby IK

november 30, 2023 08:11:26 Jenny Andersson

En grupp veteraner från Rackeby IK besökte Idrottsmuseet efter sin sedvanliga stadspromenad på onsdagar. För några var det första gången så dessa men även alla övriga tog intresserat del av museets samlingar. De flesta hittade också sig själva i både bilder och texter. Det blev även ett 10-tal nya medlemmar i LIHS!