Årsmöte med LIHS

mars 5, 2024 10:03:10 Jenny Andersson

Tisdagen den 27 februari höll Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap årsmöte i Idrottsmuséet med ca 25 medlemmar på plats. Bengt-Inge Karlsson valdes till mötesordförande och ledde snabbt och effektivt mötet genom alla punkter om årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelsen, budget- och verksamhetsplan 2024 samt ett antal val. Carl Erik Carlsson omvaldes som ordförande och även i övrigt var det nästan enbart omval.

Efter årsmötet berättade Inge Lennartsson minnen, upplevelser och erfarenheter från sin karriär som spelare och tränare i fotboll. Intressant och inlevelsefullt och mycket uppskattat.